Samen op weg naar een gezonde levensstijl

Ready2improve begeleidt individuen, groepen en bedrijven naar een gezonde levensstijl en beter presteren

De Zelf-effectivitetstheorie van Bandura


Interesse? Neem contact op en schrijf je nu in voor de opleiding Motivatietechnieken voor Personal Trainers!

Zelf-effectiviteit (geloof in eigen kunnen) is het vertrouwen van een persoon in eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op zijn of haar omgeving, bijvoorbeeld door een bepaalde taak te volbrengen of een probleem op te lossen.

Zelf-effectiviteit (geloof in eigen kunnen) kan worden beïnvloed door:

  1. Het ontstaan van verwachtingen op basis van eerdere persoonlijke successen. Bijvoorbeeld het bereiken van een bepaald doel, zoals gewichtafname bij iemand die wil vermageren.
  2. Het observeren van anderen die op succesvolle wijze een gelijkaardige taak volbrengen en dat gedrag vervolgens imiteren. Bijvoorbeeld het kennen van een familielid dat met succes enkele kilo’s is vermagerd.
  3. Het succesvol verbaal overtuigen van je klanten door middel van suggestie en aansporing. Doordat een ander tegen je zegt dat je kunt vermageren, ben je in staat er zelf ook in te gaan geloven.
  4. Imaginal experience. Vragen stellen als: stel je jezelf eens voor zo slank als je wenst. Hoe ziet dat er precies uit? Door je iets levendig proberen voor te stellen, krijg je er een reëel beeld bij en is het makkelijker er zelf in te geloven.

Hoe sterker iemand gelooft in de beïnvloedbaarheid van het eigen kunnen en het eigen gedrag, hoe makkelijker de coach een gedragsverandering zal kunnen faciliteren. De coach kan door de juiste vragen te stellen tijdens een gesprek dit proces sturen. Tijdens de opleiding zullen we voorbeelden uit casussen gebruiken waardoor je dergelijke situaties zelf zult gaan herkennen bij je klanten. Herkennen van de situatie is echter nog niet allesbepalend. Het is net zo belangrijk te weten welke vragen je vervolgens het beste kunt stellen. Dit zal uitgebreid behandeld worden.

Wouter Goris heeft binnenshuis enkele heel waardevolle exposés gegeven in ons gvo - programma met als titel 'Spanning : vriend of vijand'. Deze voordrachtavonden + powerpoint-vertoningen getuigden van een fijn, correct en heel deskundig inzicht in deze materie. Zijn interactieve stijl van werken, sterk engagement en fijne stiptheid etaleren een grote vaardigheid als psycholoog. Hij ving ook na elke voordracht de mensen met persoonlijke en intieme vraagstelling, heel discreet op.

-- Marc Van Hoey (medewerker Liberale Mutualiteit Oost - Vlaanderen)