team

Over Ready2Improve

INSPIRING PEOPLE SINCE 2007!

Ready2improve ontstond uit de creativiteit en het enthousiasme van Wouter Goris. Hij legde de fundamenten voor de unieke methode van Ready2improve al tijdens zijn studentenjaren. Geleidelijk aan kregen zijn ideeën meer vaste vorm. Toen bleek dat zijn visie aansloeg, werd het bedrijf steeds concreter. En op 1 januari 2007 werd Ready2improve tenslotte officieel een feit.

Team
Ready2improve is ontstaan als een bedrijf dat individuele personen helpt om hun gezondheid te verhogen en beter te presteren. Onze aanpak is gebaseerd op wetenschappelijke principes uit verschillende domeinen. De meest frequente thema's binnen deze Improve coaching zijn stoppen met roken, meer bewegen, gezonde voeding en stress verminderen. Door het succes van deze formules zijn we deze onderwerpen ook in groepen gaan behandelen. De volgende stap was een uitbreiding naar bedrijven. Omdat de noden van bedrijven anders zijn dan die van een individu of van een groep, hebben we ons programma aan die omstandigheden aangepast. Zo ontwikkelden we Improve coaching voor bedrijven.
Door het succes van onze organisatie kregen we de mogelijkheid om enkele eigen praktijken uit te bouwen waar we onze adviezen meteen kunnen omzetten in de realiteit. Dat onze organisatie groeit, merken we niet alleen aan de locaties. Ook ons team groeide sterk sinds onze oprichting. Vandaag kunnen onze klanten dan ook rekenen op een dynamisch team van bekwame en enthousiaste medewerkers!

We zijn een bedrijf dat continu tracht te verbeteren op elk vlak, gaande van aanpak en efficiëntie tot creeëren van duurzaamheid en meer progressie. Om dit te kunnen realiseren doen we regelmatig onderzoek en werken we projecten uit om steeds met de nieuwste en beste technolgieën en manier van aanpak aan de slag te gaan. 

KMO-Portefeuille

Onze opleidingen en ons advies komen in aanmerking voor volledige of gedeeltelijke subsidiëring via KMO-portefeuille.

KMO-Portefeuille

De kmo-portefeuille is een subsidiemaatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Kleine ondernemingen genieten 30% steun, een middelgrote onderneming 20% steun. Het maximale steunplafond per jaar is 7.500 euro steun. Ready2Improve is geregistreerd dienstverlener voor KMO-Portefeuille voor de tak Advies onder registratienummer DV.A215549 en voor de tak Opleiding onder registratienummer DV.O215548.

 

Voor wie?

KMO’s die gevestigd zijn in Vlaanderen, kunnen genieten van de subsidiëring van de Vlaamse Overheid. In geval je betaalt via KMO-portefeuille, dien je onmiddellijk na ontvangst van de factuur, de aanvraag van de KMO-portefeuille te doen. Je verplicht je ertoe de kortst mogelijke doorlooptermijn van de aanvraag tot betaling te respecteren.

Je bent als klant verantwoordelijk voor het correcte gebruik van de KMO-portefeuille en het bekomen van deze subsidiëring. Bij onregelmatigheden, onjuist of onwettig gebruik van deze subsidies is de klant verantwoordelijk voor de gevolgen en zal zij gehouden zijn de prestaties van de dienstverlener integraal te betalen. Indien er – bij foutief of onregelmatig gebruik van de KMO-portefeuille en zijn subsidies – negatieve gevolgen zijn voor Ready2Improve, kan de klant hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Eventuele gevolgen en de daaraan verbonden kosten, zullen ten laste van de klant worden gelegd.

Het BTW-bedrag dient onmiddellijk te worden overgeschreven op het rekeningnummer dat vermeld staat op de factuur.

 

Wat komt in aanmerking voor betaling via KMO-Portefeuille?

Voorwaarden voor opleiding

De opleiding kost minimaal 100 euro – exclusief btw, inclusief verplaatsingskosten van de docent en de cateringkosten beperkt tot 25 euro per persoon per dag.
Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
Bij elke les teken je de aanwezigheidslijst (schriftelijk of elektronisch).
De opleiding is betaald voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
Kies je voor afstandsleren (e-learning)? Dan moet er rechtstreekse interactie zijn met de docent.
Je doet de steunaanvraag vanaf de inschrijving en tot veertien dagen na de start van de lessen.
Na de opleiding krijg je een gepersonaliseerd vormingsattest van je dienstverlener.

 

Voorwaarden voor advies
Welke types advies komen in aanmerking?

Advies neemt verschillende vormen aan. Twee types komen in aanmerking voor een subsidie:
Schriftelijke aanbevelingen die een probleem analyseren, een concreet advies geven, een implementatieplan helpen opstellen en implementeren.
Schriftelijke aanbevelingen die kansen en oplossingen signaleren, ze in kaart brengen en onderzoeken.

Het doel? Je onderneming vooruithelpen.

 

De dienstverlening moet voldoen aan volgende voorwaarden:

Het advies vertrekt vanuit een concrete probleemstelling en zorgt dat je bedrijfsbeslissingen neemt op basis van analyse (onderzoek), advies (suggesties, raadgevingen) en een implementatieplan (actieplan, stappenplan, concreet advies).
Het advies staat in een geschreven document.
De dienstverlening kost minimaal 500 euro, exclusief btw.
Je sluit een overeenkomst met een geregistreerde dienstverlener.
Het adviesproject moet betaald zijn voor 31 december van het jaar na je steunaanvraag.
Je vraagt de steun online aan vanaf het sluiten van de overeenkomst tot maximaal veertien dagen na de start van de samenwerking.
Na de adviesprestaties krijg je een gepersonaliseerd adviesrapport van je dienstverlener.

 

Welk advies komt niet in aanmerking?

Natuurlijk is het de bedoeling dat dit advies je onderneming extra stimuleert. Daarom komt advies over je gewone bedrijfsuitgaven of wettelijk verplichte diensten niet in aanmerking voor subsidies. Advies inzake subsidies komt evenmin in aanmerking.

Meer informatie over KMO-Portefeuille vind je hier: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille

 

Ons team

team

Wouter Goris

CEO

"Destiny is what you make of it, 
as long as you follow your heart, 
because the heart has reasons, reason doesn't know about
and that's the way to be all you can be"

Bernd Cambré

Vitality Coach

"Go hard or go home"
team

Yannick Derudder

B2B Business Development Manager

"Onze betrachting is om zoveel mogelijk individuen zo onbewust mogelijk, bewuster gezond te doen leven, iedereen naar zijn eigen mogelijkheden en kunnen"
team

Laura Van den Broeck

Account Manager Vlaanderen & Voedingscoach

"Het is niet het moeilijk te behalen doel dat je voor jezelf bepaald dat je laat falen of slagen, het is hoe je het doet en met wie je ernaartoe wilt gaan!"

Seppe Rotthier

Hoofdcoach Het Fitste Bedrijf

"Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going"

Sofie Boeykens

Projectleider Het Fitste Bedrijf

"A healthy lifestyle is not only changing your body, it changes your mind, attitude and your mood"

Hanne Van Overloop

Onderzoek & Ontwikkeling

"Wat je droom of uitdaging ook is, als je blijft proberen kom je er wel. Met motivatie, wilskracht en de juiste tools kan je elk doel bereiken."

Tjorven Bollingh

IT Consultant Improver Platform

"Wil je gezonder leven? Doe het steeds op een leuke manier, anders hou je het toch niet vol."

GET INSPIRED!

Persoonlijk

Een persoonlijke aanpak staat bij ons voorop. Een goede interactie en aandacht voor het individu apart en in groep wordt verzekerd.

Professioneel

Onze mensen zijn hoogopgeleid, mutlidisciplinair en hanteren een professionele aanpak doorheen het hele traject.

Duurzaam

Wij mikken steeds op duurzame gezondheidsbeleiden en/of acties met het oog op lange termijn resultaten en duurzame effecten bij onze klanten.

Klaar voor een gezonde nieuwe start?

Jouw doel wordt ons doel! Neem nu de stap samen met ons naar een gezond leven!
Start nu!

Blijf op de hoogte