Samen op weg naar een gezonde levensstijl

Ready2improve begeleidt individuen, groepen en bedrijven naar een gezonde levensstijl en beter presteren

Het laatste nieuws over Ready2improve! Terug naar onze startpagina »

Ready2improve steunt het goede doel: opvangtehuis Kishir Nagar

Ready2improve steunt het goede doel: opvangtehuis Kishir Nagar

Nog zo’n mooi goed doel: Kishir Nagar. Een opvangtehuis voor 600 jongens in India; opgericht door de Vlaamse Pater Victor Van Bortel (zaliger) en na zijn dood gelukkig overgenomen door pater Louis Francken.
Elk jaar organiseert een groep sympathisanten een geldinzamelingsactie. Dit jaar doen ze dit door deel te nemen aan de North Sea Challenge en zich daarvoor te laten sponsoren, wat Ready2improve maar al te graag doet.

Wie zelf graag een bijdrage levert door deel te nemen of te sponsoren kan contact opnemen met de organisatoren van de geldinzameling via https://www.facebook.com/events/977902052259922/

Als zelfstandige en zaakvoerder van een internationaal bedrijf, EuroMedix en als FamilieVader heb ik een vrij hoge druk in mijn leven. Door middel van een goede basis op mentaal en lichamelijk vlak, is een mens in staat om vele dingen te bereiken. Het is dan ook mijn bewuste keuze om mijn prioriteiten te leggen bij een gezonde geest in een gezond lichaam, “Mens sana in corpore sano”.

Met de overtuiging aan deze essentiële basis continue te willen werken, heb ik contact genomen met Ready2improve. Reeds na enkele luttele weken, merkte ik een gestade vooruitgang. Ready2improve biedt met zijn coaching op het mentaal, sportieve en nutritionele vlak die extra meerwaarde die het verschil maakt. Met name uit zich dat ondermeer in een verhoging van efficiëntie, een verhoging van de stressdrempel en reduceren van stressoren,  meer voldoening bij hetgeen men doet en een groter algemeen welvoelen (Wellness).

Ik merk dat de coaching door Ready2improve bij het bereiken van mijn doelstellingen essentieel is. Het geeft een versterkt gevoel om steeds op zijn “improve coaches” beroep te kunnen doen.

-- Mario