Samen op weg naar een gezonde levensstijl

Ready2improve begeleidt individuen, groepen en bedrijven naar een gezonde levensstijl en beter presteren

Het laatste nieuws over Ready2improve! Terug naar onze startpagina »

Ready2improve als CM-ledenvoordeel


Info: Jullie werken dus niet alleen rond gezonde lichaamsbeweging?

Neen wij focussen niet alleen op het “motiveren rond beweging”. Ook de algemene gezonde levensgewoonten komen aanbod. Ons aanbod bevat dus een luik beweging, mentaal welzijn, werken aan gedragsverandering op vlak van roken, omgaan met stress, slaapproblemen en voeding. Daarnaast werken wij ook rond timemanagement of leren je agenda te beheersen. Ook op relationeel vlak werken we rond leidinggeven, opvoeding …

Info: Jullie werken op basis van informatie en onderzoek dat we weer met een Engelse term “evidence based” noemen of wetenschappelijk gefundeerd. Kun je dat verduidelijken?

Inderdaad, en dat is heel belangrijk. Een goed voorbeeld ervan is het feit dat wij in ons team met mensen werken die op een verschillende manier zijn geschoold maar waarvan de ervaring en kennis elkaar zeer sterk aanvullen. Bijvoorbeeld Luc, als bewegingsdeskundige, kan mensen uitleggen hoe je op de beste manier beweegt. Ik als bewegingspsycholoog heb kennis over hoe gedragsverandering tot stand komt, dus wat er speelt om iemand van gedrag te helpen veranderen. We wisselen ook heel veel uit onder elkaar. De diëtiste denkt mee na over psychologische elementen en de psycholoog denkt mee na over bewegingselementen. Op basis van die uitwisseling stelden we bijvoorbeeld het programma ‘Kilootje minder’ samen dat we voor CM Limburg aanbieden. We kunnen echter terugvallen op een rijke basis aan onderzoeken die ieder tijdens zijn opleiding heeft opgepikt binnen zijn specifiek domein. Ook hebben we bijna allemaal een thesis of eindwerk hierover uitgewerkt. De voornaamste Theorieën die we toepassen zijn: Sociaal cognitieve theorie van Bandura, het Transtheoretisch model van Prochaska en DiClemente en de Zelf-Determinatie theorie van Ryan en Deci.

Info: Wat zet mensen dan wel aan, om meer te gaan bewegen?

Je hebt barrières die verhinderen dat mensen gaan bewegen en stimulansen waardoor mensen een gewoonte van voldoende lichaamsbeweging gaan maken. Barrières zijn ‘ik heb geen tijd’, ‘ik moet het alleen doen’, ’het is slecht weer’ … De belangrijkste motivator daarentegen is plezier. Wij proberen dus mensen bewust te maken dat bewegen fijn kan zijn. Dat hebben mensen veel te weinig geleerd. Sporten wordt vaak ervaren als een verplichting vanuit de school opgelegd of als een vermaning van de huisarts. In de praktijk merken wij dat je door enkele vragen te stellen gauw bij fijne herinneringen aan lichaamsbeweging van vroeger uitkomt. Daar werken we dan op verder. Ander belangrijk punt waar we op werken is ‘geloof in eigen kunnen’. Mensen hun vertrouwen daarin versterken, is de sleutel om hun gedrag te helpen veranderen.. Ze zitten vaak vast in hun situatie. Dat doen we ook door met voorbeelden te werken uit het eigen verleden waar mensen wel zelf hun leefgewoonten hebben veranderd. Heel belangrijk is kennis over wat bewegen betekent. CM heeft een heel goede campagne gevoerd rond het belang van een half uurtje matig intensief bewegen per dag (CM-Fit Twee kwartier beweegplezier). Mensen zien in dat gezonde lichaamsbeweging niet hoeft te bestaan uit elke dag intensief aan sport doen. Het 10 000 stappen project van OKRA is daar ook een heel goed voorbeeld van. In kleine stapjes werken is een belangrijk aandachtspunt. ‘Start to run’ is een heel goed voorbeeld daarvan. Stapje per stapje, letterlijk en figuurlijk. Continuïteit is belangrijk. Dat kan door opvolging. Er wordt van de deelnemers aan ons coachingsprogramma een bewegingsdossiertje bijgehouden, zoals de arts ook een gezondheidsdossier bijhoudt van zijn patiënt.

Info: Jullie hebben dus een coachingsprogramma, een concreet aanbod. Kun je daar meer over vertellen?

Dat aanbod bestaat uit 10 sessies gespreid over één tot zes maanden waarbij deelnemers individueel gecoacht worden op basis van een bewegingsplan. Om dat plan te kunnen samenstellen is er eerst een intakegesprek. Dat gaat over ‘wat zijn je barrières, wat is je ‘geschiedenis’ van bewegen, wat zijn daar de voor- en nadelen van, welke plaats neemt bewegen in in je leven, wat motiveert je, wat remt je af … Bij de start van de 10 sessies is er een eerste meting. Die bestaat uit tests van conditie, uithouding, vetpercentage, hartslag, enz, maar ook uit een vragenlijst over mentale conditie, over geestelijke gezondheid. Er wordt gepeild naar vitaliteit, energie en depressiviteit. De meting wordt tussentijds herhaald. Gaandeweg, als de sessies lopen, worden positieve effecten benoemd. ‘Ik voel me beter en fitter.’ en komen er vragen naar boven die worden beantwoord. Bijvoorbeeld ‘moet ik met een hartslagmeter lopen en hoe … Barrières worden besproken, bijvoorbeeld hoe kun je je kleden tegen slecht weer. Dat overleg over oplossingen is belangrijk. De 10 sessies verlopen altijd onder begeleiding. Verschillende activiteiten kunnen onderdeel zijn van het programma: zumba, squash, boksen, zwemmen, lopen, fietsen,… We willen aansluiten bij wat er bestaat. We kunnen mensen naar een niveau brengen waardoor ze kunnen aansluiten bij een sportclub. We werken in het programma op 3 niveaus. Die niveaus zijn belangrijk om je gedrag te veranderen en vormen samen gewoontes. De niveaus zijn attitude, kennis en kunde.

Attitude: wat vind ik leuk en wat vind ik niet leuk.

Kennis: wat is gezond bewegen en hoe doe je het nu.

Kunde: hoe kennis en attitude in de praktijk omzetten.

In het begin van het proces geven we veel begeleiding en sturing. Bedoeling is dat we dat gaandeweg afbouwen, dat we de deelnemers loslaten De ‘medicijnkast’ zodat ze meer en meer op hun eigen benen gaan staan en zelf op weg kunnen met hun beweegprogramma. Op basis ondermeer van wat ze zelf graag doen. Zelf keuzes kunnen maken en er plezier aan beleven zijn de grootste motivatie voor gedrag. Als coach houden wij in feite vooral een spiegel voor en sturen wij bepaalde kennis en vaardigheden bij, maar de deelnemers hebben altijd het stuur zelf in handen, ze kiezen ervoor om het zelf doen.

Info: Kunnen jullie concrete resultaten aantonen na deelname aan jullie programma?

Aan het einde van de reeks van 10 doen we opnieuw dezelfde metingen als bij het begin. Zo kunnen we duidelijk de resultaten in kaart brengen en die zijn er wel degelijk. Conditie, uithouding … verbeteren aanzienlijk maar ook op mentaal vlak zijn er resultaten. De cijfers over vitaliteit(het gevoel energie te hebben) gaan sterk vooruit. Algemeen gezegd: mensen gaan zich beter in hun vel voelen. Positieve emoties en gedachten nemen toe. Negatieve nemen af. Mensen worden weerbaarder ten aanzien van spanningen in hun leven.

Info: Kunnen de activiteiten georganiseerd in de gemeenten door de CM-kernen iets betekenen voor julliedeelnemers?

Zeer zeker. Ook beweegactiviteiten in groep hebben hun nut en voordelen. In groep kun je groepsprocessen in gang zetten. Sociale support speelt een rol , ondersteuning, voldoening van samen sporten en beleving zijn groter. In een groep kun je uiteraard moeilijker op persoonlijke vragen ingaan maar toch maken we hier zoveel als mogelijk tijd voor.

Paul Raymaekers in CM Info jaargan 29 nr 4 November 2011

Aanbod infosessie door CM-kernen

De infosessie gaat vooral over barrières en motivatoren. Mensen worden geïnspireerd om te gaan bewegen. Er wordt gewerkt rond de attitude en verwezen naar oplossingen van barrières. Deelnemers aan de sessie kunnen er zelf over nadenken. Over: “wat motiveert mij?” en “wat interesseert mij?”. Er wordt op het einde van de sessie een gezondheidscontractje opgesteld, een plan waarin staat hoe je er zelf aan kunt beginnen. Maatwerk dus.

Ledenvoordeel

Vanaf 01-01-2012 kunnen CM-leden van een fikse korting genieten wanneer ze kiezen voor een muldisciplinair begeleidingstraject van 10 sessies.

R2i geeft voor een eerste reeks van 10 beurten 20% korting aan CM-leden voor 1 van de op deze site omschreven preventieve begeleidingstrajecten (Motivatie in beweging, Goed in je vel, Stress Less, Maak je niet dik, Gewoon gezond). De korting geldt voor alle leden van de CM (ook indien aangesloten bij een andere CM regio), maar wordt enkel toegepast in de praktijk te Leuven (Ooiendonk 5, 3000 Leuven). De korting geldt dus niet voor: trajecten op verplaatsing, noch voor lezingen, voordrachten en cursussen al dan niet in samenwerking met CM, noch voor specifiekere curatieve vragen waarbij een meer uitgebreid traject aangewezen is met een specifieke zorgverstrekker (bewegingsdeskundige, diëtist, tabakoloog, psycholoog). De deelnameprijs dient steeds bij aanvang en in één keer te worden betaald. Een beknopt oriënterend intakegesprek is steeds eenmalig mogelijk en gebeurt kosteloos.

Wouter, je bent er in geslaagd sportactiviteiten te vinden die ik wil uitoefenen! Dit is een prestatie die ikzelf (en mijn omgeving) voor onmogelijk hielden!
Ik ben vermagerd en voel me fitter. Dankzij onze motiverende en inspirerende gesprekken zal ik er nu zelf voor zorgen dat ik zo verder sport, eet en leef!

-- Anne