Samen op weg naar een gezonde levensstijl

Ready2improve begeleidt individuen, groepen en bedrijven naar een gezonde levensstijl en beter presteren

Het laatste nieuws over Ready2improve! Terug naar onze startpagina »

Beweging als medicatie

Reeds meermaals is aangetoond dat bewegen zeer goed is voor je algemene gezondheid, zowel fysiek als mentaal.
Hieronder een korte samenvatting van een recent onderzoek  waaruit je kan afleiden dat een intiatief als
ready2improve een grote meerwaarde kan betekenen voor  de gezondheidszorg.

Dr. Gretel Van Esch was op zoek naar een manier om “beweging op voorschrift” aanvaardbaar te maken voor de patiënten. Met haar onderzoeksproject kreeg ze de eerste “Vasco Da Gama Movement Junior Researcher Award”, een onderscheiding die het wetenschappelijk werk van jonge huisartsen huldigt.

In de laatste tien jaar is de consumptie van psychofarmaca verdubbeld. Steeds meer mensen worden medicamenteus
behandeld voor depressie, angst en stress. De hulpvraag bij emotionele problemen en aanpassingsstoornissen is gestegen.
Velen krijgen hiervoor kortstondig medicamenteuze ondersteuning. In dergelijke gevallen wordt psychofarmaca echter beter vermeden. In 75% van de gevallen is het oorspronkelijke voorschrift in de eerste lijn voorgeschreven. Onder andere dit maakt dat huisartsen een ideale rol hebben om alternatieven voor te schotelen.

Meer bewegen

Er is een sterke relatie tussen mentale en fysieke fitheid.
Door fysieke activiteiten (onder andere sport) verhoogt men zijn fysieke en ook mentale fitheid. De mentale fitheid verbetert door biochemische processen (zoals endorfines die vrijkomen tijdens het bewegen), door positieve bekrachtiging,
door een positiever zelfbeeld, door de sociale context, …

Onderzoek

Dr. Gretel Van Esch wou andere artsen een hart onder de riem steken om mensen aan het bewegen te helpen. Met
haar onderzoek toont ze namelijk aan dat het meten van de fysieke conditie de patiënt helpt als motivatie om meer te bewegen. Bovendien leidde deze positieve verandering in fysieke conditie tot een betere mentale fitheid.
Mogelijk probleem is echter dat een dergelijke aanpak te tijdsintensief is voor een arts waardoor doorverwijzing soms genoodzaakt is.

Ready2improve

Ready2improve ondersteunt het idee van bewegen op voorschrift. Reeds enkele jaren is beweging in onze aanpakverwerkt.

1)      Wij beginnen steeds met een fysieke en mentale meting en op het einde van het traject herhalen we dit. Op die manier motiveren we mensen verder met hun positieve resultaten.

2)      Een deel van de mensen die bij ons komen zijn er letterlijk op voorschrift van de huisarts.

Het is fijn om vast te stellen dat deze aanpak meer en meer ingang begint te vinden in onze huidige gezondheidszorg. Wij
moedigen dit ten zeerste aan vanuit R2I

Bron: de huisarts|22september 2011|Nr.1025|p.18,19

Wouter Goris van Ready2improve heeft tijdens onze ‘Sensibilisatiedag Welzijn – FOD Binnenlandse zaken in beweging’ vier interessante (twee Franstalige en twee Nederlandstalige) interactieve workshops gegeven rond stressbeheer. Hij bracht dit onderwerp op een enthousiaste & deskundige wijze aan. De samenwerking verliep op een aangename en vlotte manier.

-- Christian Malevé (Maatschappelijk assistent, FOD)