Samen op weg naar een gezonde levensstijl

Ready2improve begeleidt individuen, groepen en bedrijven naar een gezonde levensstijl en beter presteren

Particulieren Bedrijven

Programma Groepsdynamica


Ready2improve bied een ruimer aanbod rond groepsdynamica naar groepen en bedrijven toe. Dit loopt van Teambuilding tot onze in-house Leertrajecten rond typische human resource thema's.

Teambuilding

Neem zeker contact op voor jouw gratis kennismakingsgesprek!

Ready2improve staat voor teambuilding op maat. De ervaren coaches uit ons dynamisch team gaan samen met jou op zoek naar de meest geschikte aanpak om jouw team vooruit te helpen.

We halen jouw team uit de vertrouwde context en confronteren ze met onverwachte problemen aan de hand van uitdagende, coöperatieve opdrachten. Onze coaches observeren daarbij de interactie in het team. Zo analyseren ze de samenwerking en gaan ze op zoek naar groeikansen voor het team. Die worden aan de hand van wetenschappelijke kaders geconcretiseerd en met ervaringsgerichte oefeningen aangebracht en ingeoefend. Daarbij spelen we altijd zo veel mogelijk in op de wensen van het team.

Het aanbod aan oefeningen, reflecties en theoretische kaders wordt dus ter plaatse verder uitgewerkt en vormgegeven, volgens de noden van het team. Onder begeleiding geven de teamleden elkaar feedback, aangevuld door feedback van onze coaches. De mogelijkheden zijn divers en haast onbeperkt. Zo is het mogelijk te werken aan leiderschap, rolverdeling, planmatige aanpak, sociale en taakcohesie, visie en missie, conflicthantering, motivatie en engagement, … Speciale aandacht is altijd weggelegd voor interindividuele en groepscommunicatie, wat zich kan vertalen in het werken aan besluitvorming in groep, actief luisteren, interactiestijlen, feedback geven en krijgen, coaching, … Daarbij is het mogelijk om deze teambuilding aan te vullen met individuele coaching voor de teamleden, op basis van de interactie in het team of individuele wensen. Op die manier kunnen je mensen nog meer uit de training halen, en kunnen onze coaches het aanbod nog beter op de individuele leden afstemmen, om hun groeikansen optimaal te benutten.

Deze groepsaanpak kan worden aangevuld met een opvolging op termijn, om te kijken of de teamleden het geleerde ook in de praktijk weten toe te passen. Dat kan onder de vorm van een opvolgingstraining en/of individuele coaching. Ready2improve onderscheidt zich door een doorgedreven aanpak op maat, on-the-spot inspelen op jouw noden en een professionele coaching van je individuele teamleden. Deze werkwijze staat garant voor resultaat op lange termijn, en de best mogelijke ROI. Interesse of vragen? Neem dan zeker contact met ons op!

Leertrajecten

Neem zeker contact op voor jouw gratis kennismakingsgesprek!

Tijdens onze Leertrajecten wordt er een change project op poten gezet rond typische human resource thema's ( leiderschap, rolverdeling, planmatige aanpak, sociale en taakcohesie, visie en missie, conflicthantering, motivatie en engagement, …). Dit soort projecten kunnen typisch gekoppeld worden aan ons teambuilding aanbod. In de toekomst zullen we onze methodiek verder uitbreiden naar ons eigen competentiemangementsysteem. Interesse of vragen? Neem dan zeker contact met ons op!

Bekijk alle thema's uit ons aanbod:

Samenwerken met R2i is een plezier. Inhoudelijk sterk en altijd enthousiast. Je gaat met energie weg na een overleg. Chapeau!

-- Koen Dewit